ย 
Search

New xmas tune out now!

During lockdown this year, I wrote a song about how much we both hate and love Christmas ๐ŸŽ„ It turned out to be a bit of an energetic...

Album Release Show coming up

I'm super excited, my album Paint The Town is finally coming out! On July 9, at 8PM CEST (that's local time in The Netherlands) I'll be...

New music coming up

Lots of new music coming out next months, all of it made with my buddy M-JO. Next Friday my new single Follow You Down is coming out!...

Kerstavond Meezingconcert

OK mensen, ik ga een Kerst meezingconcert doen op kerstavond 24 december! Online via Zoom, zodat we toch nog het echte Kerstgevoel kunnen...